Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /www/doc/www.autobvr.cz/www/inc/funkce/fce_html.inc on line 22

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /www/doc/www.autobvr.cz/www/inc/tridy/tridy_html.inc on line 200
AUTO BVR - Kupuji vůz - POTŘEBNÉ DOKLADY KE KOUPI

POTŘEBNÉ DOKLADY KE KOUPI

Koupě v hotovosti

·      Soukromá osoba:

ü jeden doklad totožnosti (Občanský průkaz, Řidičský průkaz, Pas)

  

·      Fyzická osoba – podnikatel:

ü jeden doklad totožnosti (Občanský průkaz, Řidičský průkaz, Pas)

ü razítko výhodou

  

·      Právnická osoba:

ü jeden doklad totožnosti (Občanský průkaz, Řidičský průkaz, Pas) osoby oprávněné jednat jménem organizace (osoby vybavené notářsky ověřenou plnou mocí)

ü razítko organizace

    

·      Cizinec:

ü jeden doklad totožnosti (Pas, Řidičský průkaz, Průkaz o povolení k pobytu)

ü u vývozu do členských států EU v případě odpočtu DPH Osvědčení o registraci k DPH v dané zemi (uzavírá-li se smlouva na firmu, která je plátcem DPH)

      

Koupě vozu na úvěr nebo leasing

·      Soukromá osoba:

ü Občanský průkaz

ü Řidičský průkaz

ü poslední 3 Výplatní pásky nebo Výpisy z účtu s výplatou

ü doklad pro ověření adresy (vyúčtování za telefon, elektřinu, plyn apod.)

ü Potvrzení o příjmu výhodou

ü u osob pracujících v zahraničí Pracovní povolení a Pracovní smlouva

  

·      Fyzická osoba – podnikatel:

ü Občanský průkaz

ü Řidičský průkaz

ü Živnostenský list (Výpis ze živnostenského rejstříku)

ü pevná telefonní linka nebo vyúčtování z paušálního mobilního telefonu

ü doklad pro ověření adresy (vyúčtování za telefon, elektřinu, plyn apod.)

ü poslední Daňové přiznání výhodou

ü razítko výhodou

  

·      Právnická osoba:

ü Výpis z Obchodního rejstříku (ne starší než 6 měsíců)

ü Osvědčení o registraci k DPH (pokud je společnost plátcem DPH)

ü dva doklady totožnosti (Občanský, průkaz, Řidičský průkaz, Pas) osoby oprávněné jednat jménem organizace (osoby vybavené notářsky ověřenou plnou mocí)

ü razítko organizace

ü pevná telefonní linka nebo vyúčtování z paušálního mobilního telefonu

ü poslední Daňové přiznání, Rozvaha a Výsledovka

ü razítko organizace

  

·      Cizinec:

ü Pas

ü Průkaz o povolení k pobytu

ü Řidičský průkaz

ü poslední 3 výplatní pásky nebo výpisy z účtu s výplatou

ü doklad pro ověření adresy (vyúčtování za telefon, elektřinu, plyn apod.)

ü Potvrzení o příjmu (u osob v zaměstnaneckém poměru)

ü Pracovní smlouva (u osob v zaměstnaneckém poměru)

ü Daňové přiznání, příp. Rozvaha a Výsledovka (uzavírá-li se smlouva na firmu)

ü pevná telefonní linka nebo vyúčtování z paušálního mobilního telefonu (uzavírá-li se smlouva na firmu)

       

Více o podmínkách financování zde… 

         

Platba bankovním převodem

·      na vůz se složí finanční záloha

·      platba po odečtení zálohy se provede na základě faktury, příp. zálohové faktury

·      po přičtení platby na náš bankovní účet (zaplacení celé kupní ceny vozu) dojde k fyzickému předání vozu

      

    

číslo našeho bankovního účtu vedeného u KB: 43-5901740287/0100

              

              

© Copyright 2010 AUTOBVR - Vyrobil HBDESIGN.CZ 2010
AUTO BVR s.r.o., Průmyslová zóna Bavoryně, 26751 Zdice | IČO: 28995864, DIČ: CZ28995864 | Společnost je zapsána v OR vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 158690. | Společnost je plátcem DPH.