Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /www/doc/www.autobvr.cz/www/inc/funkce/fce_html.inc on line 22

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /www/doc/www.autobvr.cz/www/inc/tridy/tridy_html.inc on line 200
AUTO BVR - Financování - ÚVĚR, LEASING

ÚVĚR, LEASING

Kupte jednoduše vůz na úvěr nebo leasing

    

Svým zákazníkům můžeme nabídnout ty nejlepší podmínky financování od našich finančních partnerů.

  

      

Obecné podmínky financování:

  

·      úvěr nebo leasing může využít občan starší 18 let, podnikatel či firma s trvalým pobytem nebo sídlem v ČR

·      úvěr nebo leasing může využít i cizí státní příslušník s povolením k trvalému pobytu na území ČR

·      občané členských států EU nemusí mít povolení k trvalému pobytu

·      pokud je žadatelem soukromá osoba, nesmí být ve zkušební ani ve výpovědní lhůtě

·      pokud je žadatelem podnikatelský subjekt, není stanovena délka podnikání (platí pro občany ČR)

·      pevná linka nebo mobilní telefon pro ověření či schválení smlouvy

·      minimální výše úvěru je 25.000 Kč

·      maximální stáří financovaného vozidla v době uzavření smlouvy je až 14 let

·      Technický průkaz od vozidla je po dobu trvání úvěrové nebo leasingové smlouvy uložen u leasingové společnosti (zajištěný úvěr a leasing), v případě nezajištěného úvěru zůstává Technický průkaz u žadatele, s vozidlem může jakkoliv disponovat, např. ho prodat

·      vůz s profinancovanou částkou do 200.000 Kč nemusí mít uzavřeno havarijní pojištění

    

Potřebné doklady k uzavření úvěrové nebo leasingové smlouvy: 

 

·       Soukromá osoba:

ü Občanský průkaz

ü Řidičský průkaz (nebo druhý doklad totožnosti - např. Pas)

ü poslední 3 Výplatní pásky nebo Výpisy z účtu s výplatou výhodou

ü doklad pro ověření adresy (vyúčtování za telefon, elektřinu, plyn apod.) výhodou

ü Potvrzení o příjmu výhodou

ü u osob pracujících v zahraničí Pracovní povolení a Pracovní smlouva

   

·      Fyzická osoba – podnikatel:

ü Občanský průkaz

ü Řidičský průkaz (nebo druhý doklad totožnosti - např. Pas)

ü Živnostenský list (Výpis ze živnostenského rejstříku)

ü doklad pro ověření adresy (vyúčtování za telefon, elektřinu, plyn apod.) výhodou

ü poslední Daňové přiznání výhodou

  

·      Právnická osoba:

ü Výpis z Obchodního rejstříku (ne starší než 6 měsíců)

ü dva doklady totožnosti (Občanský, průkaz, Řidičský průkaz, Pas) osoby oprávněné jednat jménem organizace (osoby vybavené notářsky ověřenou plnou mocí)

ü pevná telefonní linka nebo vyúčtování z paušálního mobilního telefonu

ü poslední Daňové přiznání, Rozvaha a Výsledovka 

    

·      Cizinec:

ü Pas

ü Průkaz o povolení k pobytu

ü Řidičský průkaz

ü poslední 3 výplatní pásky nebo výpisy z účtu s výplatou

ü doklad pro ověření adresy (vyúčtování za telefon, elektřinu, plyn apod.) výhodou

ü Potvrzení o příjmu (u osob v zaměstnaneckém poměru)

ü Pracovní smlouva (u osob v zaměstnaneckém poměru)

ü Daňové přiznání, příp. Rozvaha a Výsledovka (uzavírá-li se smlouva na firmu)

ü pevná telefonní linka nebo vyúčtování z paušálního mobilního telefonu (uzavírá-li se smlouva na firmu)

 

VÝHODY FINANCOVÁNÍ

KALKULACE SPLÁTEK

                     

 

                 

© Copyright 2010 AUTOBVR - Vyrobil HBDESIGN.CZ 2010
AUTO BVR s.r.o., Průmyslová zóna Bavoryně, 26751 Zdice | IČO: 28995864, DIČ: CZ28995864 | Společnost je zapsána v OR vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 158690. | Společnost je plátcem DPH.